Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(18:27 | 03/07/2018)

Chiều ngày 2-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành phố, sở, ngành có liên quan và Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, nhằm sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn chủ trì hội nghị (ảnh).

 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong các mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020), ghi nhận tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp giai đoạn 2015-2017 bình quân đạt 2,73% (kế hoạch năm 2020 là 4,5%). Trong đó, năm 2015 tăng 4,17%, năm 2016 giảm 1,46% do hạn mặn và dịch bệnh, năm 2017 tăng 3,21% do ngành nông nghiệp đã phục hồi và phát triển trở lại. Đến nay, toàn tỉnh có 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 49 xã được công nhận xã nông thôn mới.

 

Từ thực tế cho thấy, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã mang lại hiệu quả thiết thực, sản xuất nông nghiệp của tỉnh có bước tăng trưởng khá, cơ cấu nội ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng; diện mạo nông thôn có bước thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất và hưởng thụ văn hóa của người dân nông thôn được nâng lên; từng bước giảm dần khoảng cách thu nhập người dân nông thôn và thành thị. Song, tăng trưởng nông nghiệp có phát triển nhưng chưa nhiều. Sản xuất chưa gắn kết được với khâu chế biến và tiêu thụ; các hình thức sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất hàng hóa và chưa thật sự bền vững; nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất; tình trạng lạm dụng phân vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên quá mức cho phép… đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung nêu ra trong báo cáo sơ kết, phản ánh tình hình thực tế của địa phương; phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả; đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe các báo cáo chuyên đề từ các cơ quan chuyên môn và địa phương: “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020”; “Huyện Tân Hiệp 3 năm triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”; “Kết quả và những bài học kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện mô hình xây dựng cánh đồng lớn gắn với tiêu thụ nông sản”.

 

Đánh giá tổng thể kết quả thực hiện Đề án đến thời điểm hiện tại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn cho rằng, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã đi đúng hướng, chuyển dịch được cơ cấu sản xuất, từng lĩnh vực có chuyển biến tích cực; tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp thấy rõ, các chỉ tiêu so với kế hoạch cơ bản là đạt. Từ những kết quả đó đã góp phần tăng thu nhập cho người dân và bộ mặt nông thôn phát triển rõ rệt.

 

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận những mặt hạn chế, cụ thể: Chuyển dịch cơ cấu sản xuất chưa được nhiều; giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp mặc dù có, nhưng chưa đáp ứng theo yêu cầu và vẫn còn dựa trên phát triển sản xuất theo chiều rộng; có đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhưng chưa mang lại hiệu quả lớn, nhằm mục đích giảm giá thành, giảm chi phí, tăng lợi nhuận; khâu chế biến vẫn còn nhiều hạn chế. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã phân tích những nguyên nhân hạn chế, yếu kém và chỉ đạo những công việc sắp tới, trong đó lưu ý triển khai thực hiện 7 giải pháp đã nêu trong báo cáo; đồng thời, nhấn mạnh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; rà soát lại các quy hoạch, điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất; phổ biến, áp dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chú trọng phát triển kinh tế hợp tác. “Mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp cũng là góp phần xây dựng nông thôn mới và ngược lại - hai lĩnh vực có mối quan hệ tương tác với nhau” - Phó Chủ tịch Mai Anh Nhịn nhận định.

 

 Đề án và kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã xác định các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh; trong đó, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế như: lúa gạo, các loại thủy hải sản có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi gia súc gia cầm gắn với lợi thế so sánh theo 4 tiểu vùng sinh thái của tỉnh. Xác định khoa học công nghệ là động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; xây dựng vùng thâm canh, chuyên canh quy mô lớn của một số cây, con chủ lực; tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết, chuỗi giá trị, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại và phát triển bền vững./.

Trung Nghĩa