Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch qua bưu điện

(14:31 | 31/10/2018)

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong lĩnh vực VH-TT&DL. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm áp lực cho nhân viên hành chính trong quá trình giải quyết công việc; giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện TTHC.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp các đơn vị thuộc Bộ VH-TT&DL xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đúng quy định; kết nối với hệ thống thông tin của Bộ VH-TT&DL để phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời. Bộ VH-TT&DL chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp ngành Bưu điện triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC và các nội dung khác liên quan. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ VH-TT&DL thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên Bưu điện về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; thu phí, lệ phí giải quyết TTHC (nếu có), giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI§Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong lĩnh vực VH-TT&DL. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm áp lực cho nhân viên hành chính trong quá trình giải quyết công việc; giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện TTHC.

 

Theo thỏa thuận hợp tác, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp các đơn vị thuộc Bộ VH-TT&DL xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đúng quy định; kết nối với hệ thống thông tin của Bộ VH-TT&DL để phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời. Bộ VH-TT&DL chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp ngành Bưu điện triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC và các nội dung khác liên quan. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ VH-TT&DL thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên Bưu điện về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; thu phí, lệ phí giải quyết TTHC (nếu có), giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI§

BBT