Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn về tình hình đầu tư công 10 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện những tháng cuối năm 2018.

(09:55 | 04/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   787_TB-VPsigned_201812041003158990.pdf