Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng tại hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

(10:35 | 04/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   732_TB-VPsigned_201812030408026220.pdf