Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch, văn hóa - xã hội nhiều tiến bộ

(15:21 | 06/12/2018)

Sáng qua, 5-12, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch 21/22 chỉ tiêu, còn 1 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch.

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH


Đồng chí Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bên cạnh thuận lợi, tình hình trong tỉnh còn nhiều yếu tố gây khó khăn, bất lợi, nhưng nhờ sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch, văn hóa - xã hội nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường”. 
 

Nông dân xã Nam Thái Sởn (Hòn Đất) thu hoạch lúa hè thu năm 2018.


Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 ước tăng 7,51% so năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người 2.094 đô la Mỹ (USD)/người/năm, đạt 106,29% kế hoạch. Năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất theo chuỗi giá trị. Giá trị sản xuất lĩnh vực nông, lâm, thủy sản năm 2018 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt trên 59.546 tỷ đồng. Sản lượng lúa cả năm ước đạt trên 4,26 triệu tấn, sản lượng tôm nuôi đạt 73.390 tấn, vượt kế hoạch. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản được kiểm soát chặt chẽ; tỉnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng nhiều cánh đồng lớn gắn bao tiêu sản phẩm. Xuất khẩu tăng cao so kế hoạch, như: Giày da, gạo. Cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, thu hút vốn đầu tư gần đạt kế hoạch. Thị trường bình ổn, nguồn hàng hóa trên địa bàn tỉnh dồi dào, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; giá một số mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ tuy tăng nhưng không đột biến, không làm ảnh hưởng đến sức mua cao của nhân dân. 


Lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng lên. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên về chất lượng, hệ thống trường, lớp tiếp tục được đầu tư. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 84% (đạt 100% kế hoạch), tăng 3,48% so cùng kỳ. Tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới bộ, biên giới biển, ổn định tình hình.


Theo đồng chí Lê Thị Minh Phụng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn còn nhiều hạn chế. Tình hình triển khai đầu tư tại các khu công nghiệp chậm, mặc dù tốc độ tăng trưởng của ngành Công nghiệp tăng so cùng kỳ nhưng giá trị sản xuất chưa đạt kế hoạch đề ra. Xây dựng cơ bản còn hạn chế, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch chưa đồng bộ. Việc xử lý ô nhiễm môi trường từng lúc chưa được quan tâm đúng mức, nhất là rác thải sinh hoạt ở khu dân cư nông thôn, khu, điểm du lịch. Tình trạng thiếu giáo viên mầm non gây khó khăn cho công tác dạy học; đầu tư thiết chế văn hóa ở cơ sở chậm, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở chưa cao. 


THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ


Năm 2019, UBND tỉnh đề ra mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn chú trọng cải thiện tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các chính sách về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, giữ vững ổn định, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 


Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đồng chí Lê Thị Minh Phụng cho biết, UBND tỉnh đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo môi trường, động lực bảo đảm ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, rủi ro biến đổi khí hậu hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; phát triển văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại và cải cách hành chính.
 

Thu Oanh