Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị phát triển sản phẩm bền vững

(14:40 | 07/12/2018)

Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, hiện toàn tỉnh có 400 HTX, tăng 53 HTX so với năm 2017; với tổng vốn điều lệ 122 tỷ 006 triệu đồng và 51.104 ha đất canh tác; có 48.089 thành viên và tạo việc làm cho 7.862 lao động thường xuyên và lao động thời vụ. 

Trong đó, riêng lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2018 thành lập mới 49 HTX, hiện tổng số HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp là 349 HTX. Một số mô hình HTX hoạt động có hiệu quả như: HTX nông nghiệp Tân Hưng, HTX nông nghiệp Thạnh Hòa, HTX dịch vụ nông nghiệp thanh niên Phú Hòa... Nhờ làm tốt công tác quản lý, năng động trong việc tìm kiếm đầu ra của sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các thành viên. Các HTX liên kết với các doanh nghiệp có địa chỉ tin cậy hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cung cấp phân bón chất lượng, đảm bảo đầu vào, đầu ra ổn định cho HTX, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững.


Tuy nhiên, hoạt động của HTX nông nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, không ít HTX có quy mô nhỏ, thiếu vốn đầu tư sản xuất, chưa thực hiện được nhiều dịch vụ hỗ trợ cho thành viên.
Hoạt động của các HTX nông nghiệp chủ yếu thực hiện một số khâu dịch vụ hỗ trợ cho thành viên như: Bơm tát, làm đất, thu hoạch, cung ứng cây, con giống, đồng quản lý, tiêu thụ sản phẩm và quản lý lịch thời vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong nông nghiệp; các dịch vụ của HTX tuy doanh thu và lợi nhuận không cao, nhưng đã hỗ trợ thiết thực trong việc giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; góp phần ổn định đầu ra cho thành viên, giúp thành viên tiết kiệm được thời gian để tự tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống.


Việc xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị phát triển sản phẩm bền vững  hỗ trợ HTX hoạt động đúng bản chất, giá trị của HTX kiểu mới, giúp tăng cường năng lực, hoạt động hỗ trợ có hiệu quả các dịch vụ đầu vào, đầu ra làm cho thành viên có nhiều lợi ích hơn. 


Nếu trước đây, hầu hết các HTX nông nghiệp chỉ thực hiện được dịch vụ bơm tưới, thì khi thực hiện xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, HTX đã có khả năng sản xuất sản lượng đủ lớn, đồng nhất, chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhiều HTX đã thực hiện tốt được các khâu trong chuỗi, gồm: Khâu cung ứng đầu vào (lúa giống, bơm tưới, làm đất, cung ứng vật tư nông nghiệp, thu hoạch) – khâu sản sản xuất (quản lý lịch thời vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật) – khâu thu gom – khâu tiêu thụ. Một số HTX đã có sáng tạo trong thực hiện chuỗi liên kết như thuê chung – mua chung – bán chung thông qua hình thức đấu thầu để có sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, khách hàng tốt nhất và giá cả tốt nhất, giúp cho thành viên giảm chi phí tăng thu nhập từ 700.000 đồng – 2.500.000 đồng/ha/vụ, mô hình này Liên minh HTX tỉnh đang nhân rộng trong toàn tỉnh, qua đó đã củng cố lòng tin của người dân khi tham gia HTX và bước đầu xác lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa sản xuất và chế biến, tạo ra vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến, xuất khẩu./.
 

Minh Ngọc