Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Cấm mọi hình thức vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, lợn không rõ nguồn gốc

(14:49 | 07/12/2018)

Để tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang, triển khai thực hiện các nội dung:

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam tại Công điện số 1194/CĐ-TTg, ngày 12 tháng 9 năm 2018, của Thủ tướng Chính phủ, và Công văn số 16/BCĐ389-VPTT, ngày 26/9/2018, của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, lợn không rõ nguồn gốc.


Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các trung tâm giết, mổ gia súc trên địa bàn tỉnh để phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc theo quy định.


Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình về bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nhất là tình hình dịch bệnh và các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn tại các địa bàn biên giới để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả.


Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh, dịch tả và công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Đồng thời, UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.
 

Ng.Lê Hồng