Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến tập huấn luật Quốc phòng

(10:44 | 01/04/2019)

Ngày 27-3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 với 122 điểm cầu trong cả nước. Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang


Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản Luật Quốc phòng năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV với 7 chương, 40 điều. Trong đó có 19 quy định mới về chính sách Quốc phòng được thể chế đầy đủ từ các văn bản, Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Cùng với việc nghiên cứu, tập huấn về Luật Quốc phòng năm 2018, tại hội nghị, các đại biểu còn được các báo cáo viên truyền đạt, trao đổi nội dung của Nghị định về phòng thủ dân sự; Nghị định về phòng thủ quân khu và KVPT; Nghị định về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; Nghị định về kết hợp Quốc phòng với KT-XH và KT-XH với Quốc phòng; Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng…


Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Luật Quốc phòng năm 2018 có phạm vi điều chỉnh rộng; tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt có nhiều quy định về thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm mới của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 liên quan đến QP-AN, BVTQ. Do vậy, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của Luật Quốc phòng và Nghị định quy định chi tiết thi hành luật; phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập; đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước. Sau hội nghị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị LLVT tổ chức tập huấn, quán triệt cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì thuộc cơ quan, đơn vị về Luật Quốc phòng và các văn bản thi hành Luật; nắm vững bản chất, chính sách Quốc phòng Việt Nam, nền QPTD. Trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả thiết thực...
 

Phương Vũ