Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (lần 5).

(16:13 | 28/11/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1266-SNNPTNT-CCTSsigned_201811260242412330.pdf