Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh

(09:43 | 18/01/2019)

Hôm qua, 17-1, Ban Tuyên giáo Trung ương (BTGTƯ) tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 1-2019 để thông tin một số nội dung và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng BTGTƯ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Kiên Giang, đồng chí Tống Phước Trường - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông tin về thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; điểm mới trong việc chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Theo đồng chí Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở, bên cạnh góp phần phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, góp phần quảng bá du lịch, các hoạt động lễ hội của nước ta thời gian qua còn nhiều hạn chế. Thời gian tới, ngành chức năng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và chính quyền các địa phương có lễ hội đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các lễ hội hoạt động không đúng quy định của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục người tham gia lễ hội nâng cao nhận thức, nắm vững các quy định…


Cũng tại hội nghị, lãnh đạo BTGTƯ thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề đặt ra và giải pháp thời gian tới. 


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng Lê Mạnh Hùng đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các đồng chí báo cáo viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 37/NQ-TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, qua đó tạo đồng thuận trong xã hội; kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018, nhất là về tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1-1-2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019); 40 năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-2019) bằng tài liệu biên soạn của BTGTƯ… Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh theo tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ”; công tác chăm lo gia đình chính sách, người nghèo; kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình trong xã hội, góp phần khơi gợi lòng nhân ái của con người...
 

QUỐC TRINH