Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn hóa, Thể thao

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019

(09:46 | 11/04/2019)

Căn cứ Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL, ngày 27-3-2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019, Sở GD-ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019. Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình THPT hoàn thành chương trình, tích cực tổ chức ôn thi THPT quốc gia, hoàn thành đăng ký thi đúng thời gian quy định; tổ chức sinh hoạt quy chế thi và văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh, không để cán bộ, giáo viên và người làm công tác coi thi vi phạm quy chế thi hoặc làm sai vì không được quán triệt đủ nội dung.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, toàn tỉnh có 72 đơn vị đăng ký dự thi, tổ chức một ban coi thi, với 25 điểm thi; tổ chức 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học), khoa học xã hội (lịch sử, địa lí, giáo dục công dân). Thí sinh được chọn đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi, nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp.               

THỦY TIÊN