Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh Dự án bảo tồn và phát triển ấp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer

(07:49 | 29/08/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt chủ trương điều chỉnh và gia hạn thời gian thực hiện đối với Dự án bảo tồn và phát triển ấp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer (Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Biểu diễn văn nghệ của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Kiên Giang (ảnh minh họa) - Thanh Bình

 

Dự án bảo tồn và phát triển ấp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer (Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 24/8/2010; Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh Mục 15 thuộc Điều 1 của Quyết định số 1856, với tổng mức đầu tư hơn 17,276 tỷ đồng (từ các nguồn vốn đầu tư phát triển, ngân sách sự nghiệp mục tiêu Quốc gia về văn hóa, vốn ngân sách của địa phương và các nguồn vốn huy động khác). Thời gian thực hiện dự án được duyệt năm 2010-2015. Lũy kế vốn bố trí cho dự án đến hết năm 2015 là 6,914 tỷ đồng, đã giải ngân 6,895 tỷ đồng.
Đến nay, Dự án bảo tồn và phát triển ấp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer đã thực hiện các hạng mục như: Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, san lắp mặt bằng, bồi hoàn giải tỏa và hỗ trợ di dời. Còn một số hạng mục chưa thi công do việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc thực hiện dự án không theo đúng tiến độ được giao.
Theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn Xổ số kiến thiết) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang thông qua tại Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016; Dự án bảo tồn và phát triển ấp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer được bố trí 2 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020 (năm 2017 là 2 tỷ đồng). Do nguồn vốn bố trí có hạn nên Sở Văn hóa và Thể thao điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục cần thiết để đi vào hoạt động đúng với mục tiêu; đồng thời, tránh các trường hợp tái bao chiếm của người dân quanh khu vực dự án.
Ngày 22/8/2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn số 4497/VP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh và gia hạn thời gian thực hiện đối với Dự án bảo tồn và phát triển ấp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư dự án với các nội dung: Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 8,883 tỷ đồng; bổ sung các hạng mục: hàng rào bao quanh khu vực dự án, sân nền, nhà vệ sinh, điện chiếu sáng với giá trị 1,894 tỷ đồng và bảo tồn văn hóa phi vật thể với giá trị 0,1 tỷ đồng. Tổng giá trị hạng mục cần bổ sung là 1,994 tỷ đồng.
Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, từ năm 2010-2018./.

Đồng Bằng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)