Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn hóa, Thể thao

Xem với cỡ chữAA

Ngày 28-6:Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam

(09:59 | 26/06/2020)

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững. Ngày 28-6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam để nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình. Ngày Gia đình Việt Nam tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm nhau, xã hội quan tâm trẻ nhỏ và những người không có cha mẹ, các cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm gia đình và cùng nhau vượt qua sóng gió để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Ngày 28-6-2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.


Ngày 4-5-2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ lấy ngày 28-6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, cấp, đoàn thể và tổ chức xã hội cùng các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với chuẩn mực, giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam là sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 


Ngày nay, gia đình Việt Nam được xây dựng với giá trị nhân văn tiến bộ theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trên cơ sở thực hiện quyền bình đẳng giới và quyền trẻ em. Trách nhiệm giữa nam và nữ trong việc chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn trọng. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quyết định các công việc quan trọng của gia đình, tham gia hoạt động chính trị, xã hội ngày càng cao. Quyền trẻ em được pháp luật, xã hội, gia đình thực hiện và phát huy. 


Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập quốc tế, gia đình phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình, nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một và có biểu hiện xuống cấp. Tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng. Khoảng cách giữa cha mẹ và con đang ngày càng rộng, sâu hơn; mối liên kết giữa các mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Không khí đầm ấm trong gia đình dần dần bị ảnh hưởng.


Gia đình - hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi con người, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Mỗi năm với một chủ đề, một thông điệp, ngày Gia đình Việt Nam lan tỏa giá trị tốt đẹp của gia đình tới tất cả mọi người. Ngày hội Gia đình Việt Nam là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm hưởng ứng và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 


Với ý nghĩa cao đẹp, từ năm 2001, ngày 28-6 được xem là ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam năm 2020, một lần nữa nhắc nhở mọi người giữ gìn và nâng niu mái ấm gia đình. Làm sao để mỗi gia đình thật sự bình an và hạnh phúc, bền vững theo năm tháng. 


Để gia đình trở thành bến đỗ bình an, hạnh phúc, là nơi duy trì bản sắc văn hóa, tiếp thu cái hay, cái mới, thành viên trong gia đình phải tôn trọng, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam; đồng thời quan tâm, giúp đỡ nhau tiến bộ, tạo môi trường lành mạnh trong sự thương yêu của các thành viên trong gia đình.

 

Thanh Dũng