Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn hóa, Thể thao

Xem với cỡ chữAA

Phát động chiến dịch: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương và nói không với bạo lực gia đình.

(21:11 | 08/05/2018)

Ngày 16/4/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1566/BVHTTDL-GĐ về việc tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018.

      Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề: “Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”; tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương" với các thông điệp: Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; Hạnh phúc Gia đình là Yêu thương và Chia sẻ.


      Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 năm 2018. Trong đó, hoạt động trọng tâm được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn quốc và trong mỗi gia đình với chủ đề: Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương vào Ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17h - 19h (thứ Năm - 28/6/2018).


       Căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của cơ quan, tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và bữa cơm gia đình thông qua hình thức hội nghị, hội thảo; tọa đàm chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền cổ động trực quan. Các cơ quan truyền thông đại chúng ưu tiên thời lượng, tin bài và các chương trình truyền hình tuyên truyền về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình; ý nghĩa của bữa cơm gia đình trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Phát động Chiến dịch “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương và nói không với bạo lực gia đình” trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018.
 

T. Long