Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn công tác thông tin cơ sở và hoạt động báo chí

(08:47 | 11/08/2017)

Ngày 08-8-2017 tại hội trường Viễn thông Kiên Giang, Ủy ban nhân nhân (UBND) tỉnh phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin cơ sở và hoạt động báo chí. Hội nghị với sự tham gia của gần 300 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện và các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh,  người phát ngôn của các cơ quan Đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thường trực UBND cấp huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

 

Thời gian qua, công tác thông tin cơ sở và hoạt động báo chí đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở nói riêng và của tỉnh Kiên Giang nói chung; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, nhìn chung, công tác thông tin cơ sở và hoạt động báo chí còn không ít hạn chế, bất cập, hiệu quả chưa cao; nội dung thông tin ít thiết thực, chưa được phổ cập rộng rãi tới đa số người dân; phương thức truyền thông chủ yếu vẫn theo cách làm truyền thống, chưa theo kịp và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. 

Nhận diện đầy đủ và sâu sắc tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở và hoạt động báo chí trong tình hình mới, tại hội nghị lần này, các đại biểu được nghe các giảng viên Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Kiên Giang trao đổi, triển khai nhiều nội dung liên quan đến Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở và một số quy định công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và công tác thông tin đối ngoại, biển đảo.

Ông Nguyễn Văn Tạo, Phó cục Trưởng Cục Thông tin cơ sở triển khai tại Hội nghị

 

Hội nghị tập huấn lần này giúp cho người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, hiểu sâu sắc và đầy đủ về công tác thông tin cơ sở và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp, hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tuệ Lâm