Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Nông nghiệp nông thôn

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(08:03 | 01/06/2017)

Tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng hiệu quả đất lâm nghiệp nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường rừng. 

 Baoverung-B.jpg

Rừng tràm Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 86.292 ha, trong đó diện tích có rừng 54.460 ha, đất chưa có rừng 31.832 ha; tổng trữ lượng gỗ hơn 4,8 triệu m³; độ che phủ của rừng 8,58%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, nâng độ che phủ rừng đạt 12% so với diện tích đất tự nhiên; giao khoán bảo vệ rừng 12.000 ha, khoanh nuôi tái sinh rừng 2.000 ha, trồng rừng 6.000 ha, gồm trồng mới và trồng sau khai thác, trồng 2 triệu cây lâm nghiệp trở lên. Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và dịch vụ môi trường rừng, tăng giá trị sản xuất bình quân 1,7%/năm, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất rừng và cháy rừng hằng năm.
Để đạt kế hoạch này, tỉnh Kiên Giang phát triển lâm nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng và hiệu quả, đáp ứng mục tiêu sản xuất kinh doanh lâm nghiệp bền vững. Tập trung xây dựng, bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ đồi núi, ven biển nhằm góp phần phòng chống, giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh công tác trồng rừng, sử dụng bền vững diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Bảo tồn, phát triển các hệ sinh thái rừng đặc dụng, tăng cường đa dạng sinh học tài nguyên rừng, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển và vùng hải đảo.
Theo đó, tỉnh rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, nhất là đối với rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Xây dựng cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ những dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng có sai phạm, nguy cơ gây thiệt hại lớn tài nguyên rừng, môi trường sinh thái. Khắc phục, giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Tỉnh đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình. Tập trung trồng rừng phòng hộ ven biển, trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng gắn với ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng suy thoái rừng.
Cùng với đó, tỉnh thực hiện xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và nhân dân. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học tiên tiến trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xử lý kịp thời, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và sạt lở rừng phòng hộ ven biển nhằm hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại tài nguyên rừng do cháy rừng, sạt lở gây mất rừng.
Tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, nhất là Luật Bảo vệ và phát triển rừng để nâng lên nhận thức của cộng đồng “Rừng là mạch sống” trong bảo vệ, phát triển rừng. Đẩy mạnh phát triển phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện quy ước “Bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư ấp, khu phố”. Vận động nhân dân, nhất là cư dân làng rừng thay đổi những hành vi làm ảnh hưởng, thiệt hại đến tài nguyên rừng, gây cháy rừng; đấu tranh mạnh mẽ với những hành vi vi phạm lâm luật./.

Lê Huy Hải (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)