Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Nông nghiệp nông thôn

Xem với cỡ chữAA

Công tác quản lý nuôi chim Yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:42 | 23/08/2017)

Chiều ngày 22/8/2017, ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, chủ trì cuộc họp về quản lý nuôi chim Yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, huyện, thị xã, thành phố có liên quan cùng tham dự.

Quang cảnh cuộc họp.

 

Thời gian qua, trong điều kiện tự nhiên - môi trường tương đối thuận lợi nên việc nuôi chim Yến trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh tại hầu hết các huyện, thị xã và thành phố. Theo dự thảo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nghề nuôi chim Yến đã mang lại hiệu quả kinh tế nhất định cho người nuôi. Điều kiện tự nhiên, môi trường ở Kiên Giang có lợi thế, tiềm năng lớn, hội đủ các yếu tố để chim Yến phát triển và năng suất mà nhà Yến mang lại khá cao. Nuôi chim Yến trong nhà và hiệu quả của việc dùng Yến sào ngày càng được biết đến và nhận được sự quan tâm trong cộng đồng xã hội; từ năm 2007 đến cuối năm 2013 toàn tỉnh chỉ có: 270 hộ nuôi; tổng diện tích: 48.000m2, với khoảng: 126.000 con. Năm 2014, phát triển nhanh, đến nay có: 519 hộ dẫn dụ, gây nuôi chim Yến; tổng đàn khoảng: 256.000 con. Địa bàn nuôi chim Yến nhiều nhất là thành phố Rạch Giá, có khoảng: 240 hộ nuôi.
Nhìn chung, hiện nay nghề nuôi Yến trong nhà của người dân đang phát triển theo một cách tự phát, không có định hướng, do đó có thể dẫn đến rủi ro cho người nuôi và ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển độ thị. Việc nuôi chim Yến ồ ạt dẫn đến ô nhiễm tiếng ồn, môi trường và quản lý dịch bệnh…
Các văn bản quản lý việc nuôi chim Yến gồm: Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 quy định tạm thời về quản lý nuôi chim Yến; Công văn số 63/SNNPTNT ngày 27/8/2013 hướng dẫn kế hoạch triển khai thực hiện quy định tạm thời về quản lý nuôi chim Yến; Công văn số 345/SNNPTNT ngày 06/5/2016 tăng cường quản lý và xây dựng quy hoạch vùng nuôi chim Yến tập trung trên địa bàn tỉnh…; dựa vào các văn bản nêu trên, UBND tỉnh đã dự thảo quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim Yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, huyện, thị, thành phố có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc dẫn dụ, gây nuôi chim Yến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Qua các ý kiến đóng góp của đại biểu tại cuộc họp, ông Mai Anh Nhịn chỉ đạo: Nắm lại số hộ nuôi và diện tích nuôi, sản lượng và giá trị tổ Yến; nên chia việc nuôi chim Yến làm 02 loại hình: Trong đô thị và ngoài đô thị, (trong đô thị thì quản lý tiếng ồn, khoảng cách, dịch bệnh…, còn ngoài đô thị thì quản lý môi trường…) giao Sở NN&PTNT và Sở Xây dựng phối hợp, phụ trách; quản lý lại các hộ đã nuôi để chấn chỉnh, các hộ đăng ký nuôi mới, sau khi có quyết định ban hành về quy định quản lý nuôi chim Yến thì phải đưa vào khuôn khổ; các ban, ngành có liên nghiên cứu thêm về kỹ thuật và công nghệ (sóng siêu âm) nuôi chim; ngoài việc kiểm tra, xử lý của từng ngành và địa phương thì giao Sở NN&PTNT theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, còn lại trách nhiệm thuộc UBND các huyện, thị, thành phố…/.
 

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)