Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Nông nghiệp nông thôn

Xem với cỡ chữAA

Sửa chữa, nâng cấp cảng cá và cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:59 | 29/08/2017)

Sáng ngày 28/8/2017, ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, chủ trì cuộc họp về quản lý và đầu tư sửa chữa, nâng cấp đối với cảng cá và cảng thủy nội địa thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Sở Giao thông vận tải (GTVT) quản lý. Đại diện lãnh đạo sở, ngành và các huyện có liên quan cùng tham dự.

Toàn cảnh cuộc họp

 

Theo Báo cáo số 42/BC-SGTVT, ngày 24/3/2017 của Sở GTVT, ngày 09 - 10/3/2017, Sở đã phối hợp với Sở NN&PTNT cùng các địa phương có liên quan khảo sát thực tế hệ thống các cảng cá, cảng thủy nội địa, bàn thống nhất và đề xuất UBND tỉnh chuyển đổi một số cảng cá thành cảng thủy nội địa và ngược lại và có đề xuất như sau: Các cảng cá Xẻo Nhàu, Nam Du, Thổ châu, An Thới đề nghị bổ sung thêm chức năng cảng thủy nội địa, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu đi lại; cảng hàng hóa Tắc Cậu đề nghị chuyển giao cho ngành Nông nghiệp quản lý, khai thác.
Tại Tờ trình số 186/TTr-SGTVT, ngày 21/8/2017 của Sở GTVT trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển giao công tác quản lý và đầu tư sửa chữa, nâng cấp đối với các cảng cá và cảng thủy nội địa thuộc Sở NN&PTNT và Sở GTVT quản lý như sau: Đối với cảng Tắc Cậu thống nhất giao Sở NN&PTNT quản lý, khai thác; cảng Nam Du giao Sở GTVT quản lý, khai thác; cảng Xẻo Nhàu và cảng An Thới, Sở NN&PTNT phối hợp với Sở GTVT quản lý, khai thác;…
Việc bổ sung thêm chức năng cho các cảng, nhằm đảm bảo cho phương tiện thủy nội địa, tàu biển và các phương tiện khác ra vào cảng được thuận lợi và an toàn; đáp ứng kịp thời trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách đến tham quan.
Kết thúc cuộc họp, ông Mai Anh Nhịn chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sớm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra./.

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)