Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài nguyên môi trường

Xem với cỡ chữAA

Ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

(15:28 | 04/10/2017)

Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1010/QĐ-STNMT về việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường quy định Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tăt là Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong các trường hợp: 


1. Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp đổi Giấy chứng nhận;


2. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;


3. Đính chính; ký Quyết định thu hồi, hủy Giấy chứng nhận, hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận đối với các Giấy chứng nhận do Văn phòng Đăng ký đất đai ký theo nội dung ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bên cạnh đó, Văn phòng Đăng ký đất đai được phép sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường khi thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền kể từ ngày 01/10/2017.
 

T.Long