Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Phối hợp triển khai công tác xúc tiến du lịch năm 2020

(11:11 | 17/11/2019)

Ngày 15-11-2019, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác xúc tiến du lịch năm 2020. Tham dự có ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch, đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục Du lịch; lãnh đạo Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch 15 địa phương thuộc các vùng du lịch trọng điểm trong cả nước

Quang cảnh hội nghị.


Theo Tổng cục Du lịch, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như sự nỗ lực của toàn ngành, Du lịch Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận; lượt khách, doanh thu từ du lịch không ngừng tăng trưởng, vị thế và năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam trên thế giới tiếp tục được nâng cao góp phần khẳng định thương hiệu Du lịch Việt Nam... Đạt được kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương tới địa phương, trong đó có các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch, các Trung tâm xúc tiến du lịch đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch. Tuy nhiên, trong công tác xúc tiến du lịch hiện nay chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục Du lịch và các địa phương; nguồn lực, cơ cấu tổ chức của cơ quan xúc tiến ở một số địa phương chưa đồng bộ dẫn đến việc tham gia vào các chương trình, sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch còn hạn chế... Từ đó, yêu cầu đặt ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo cần tăng cường hơn nữa việc kết nối giữa Tổng cục Du lịch với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch địa phương cũng như các doanh nghiệp du lịch để triển khai thực hiện công tác xúc tiến quảng bá du lịch đạt hiệu quả cao nhất. 


Tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch/Sở VHTTDL các địa phương cho rằng việc tổ chức Hội nghị là rất cần thiết, giúp các địa phương thắt chặt mối liên kết trong xúc tiến quảng bá du lịch, đồng thời mong muốn Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị này hàng năm. Liên quan đến công tác xúc tiến du lịch, các đại biểu cho rằng hiện nay ngành Du lịch Việt Nam và một số địa phương còn lúng túng, thiếu ý tưởng, thiếu cách làm hay và chưa có sự liên kết chặt chẽ trong xúc tiến quảng bá du lịch, vẫn còn hiện tượng "mạnh ai nấy làm", mỗi địa phương mỗi kiểu...


Trong thời gian tới, để công tác xúc tiến quảng bá du lịch đạt hiệu quả hơn,  cần tập trung đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường, xác định rõ thị trường nguồn, thị trường mục tiêu cũng như thị trường tiềm năng trong và ngoài nước để xúc tiến quảng bá đúng hướng; đẩy mạnh hình thức E-Marketing trong xúc tiến quảng bá du lịch; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch cả trong và ngoài ngành du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong đó xây dựng “APP” (ứng dụng) quảng bá chung của du lịch Việt Nam gắn với các “APP” quảng bá du lịch của tất cả các địa phương để phối hợp xúc tiến du lịch được nhịp nhàng, tránh trùng lắp; xây dựng cơ chế điều phối, quy trình và cách thức triển khai kế hoạch xúc tiến du lịch; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong tổ chức thực hiện các chương trình sự kiện xúc tiến du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch…


Kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh ghi nhận các ý kiến góp ý của các địa phương; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới giữa Tổng cục Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở các địa phương cần liên kết, phối hợp chặt chẽ với nhau hơn giữa; qua đó đề nghị các địa phương hãy tiếp tục đồng hành cùng Tổng cục Du lịch để vừa xúc tiến quảng bá chung cho du lịch Việt Nam vừa xúc tiến quảng bá cho du lịch của từng địa phương. Giao Vụ Thị trường Du lịch là đầu mối hoàn thiện Kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch, trong đó cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương trong mỗi chương trình, sự kiện xúc tiến du lịch để triển khai thực hiện trong năm 2020.
 

Trần Linh