Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang công nhận 3 khu du lịch địa phương.

(15:17 | 05/01/2018)

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh và thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành các Quyết định số 2931, 2932, 2933/QĐ-UBND công nhận Quần đảo Nam Du, Khu du lịch Lại Sơn (huyện Kiên Hải) và Quần đảo Hải Tặc (thị xã.Hà Tiên) là các Khu du lịch địa phương.

Một góc biển đảo xã Nam Du (huyện Kiên Hải)

 

    Khu du lịch địa phương là nơi: Có tài nguyên du lịch hấp dẫn; có diện tích tối thiểu là 200 ha; có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu 100 nghìn lượt khách du lịch một năm; có quy hoạch phát triển khu du lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có mặt bằng, không gian đáp ứng yêu cầu của các hoạt động tham quan, nghỉ ngơi, giải trí trong khu du lịch; có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch và dịch vụ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành. Khu du lịch địa phương do Chủ tịch UBND cấp tỉnh công nhận (Điều 8 - Nghị định số 92/2007/NĐ-CP).

 

    Quần đảo Nam Du bao gồm 21 hòn đảo trải dài trên địa bàn của 2 xã An Sơn và Nam Du. Tổng diện tích 901,02 ha. Trong đó, xã An Sơn (11 hòn) gồm: Hòn Củ Tron, hòn Ông, hòn Mốc, hòn Gian, hòn Dâm, hòn Hàng, hòn Nhàn, hòn Nồm Giữa, hòn Nồm Trong, hòn Nồm Ngoài, hòn Khô. Xã Nam Du (10 hòn) gồm: Hòn Bờ Đập, hòn Lò Lớn, hòn Lò Nhỏ, hòn Đô Nai, hòn Bỏ Áo, hòn Mấu, hòn Dầu, hòn Đụng Lớn, hòn Đụng Nhỏ và hòn Ngang.

 

Xã đảo Lại Sơn (huyện Kiên Hải)

 

    Khu du lịch Lại Sơn thuộc xã Lại Sơn, là đảo lớn nhất trong tổng số 23 hòn đảo của huyện đảo Kiên Hải, với diện tích 1.082,9 ha.

 

Quần đảo Hải Tặc (xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên)

 

    Quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, với diện tích 251,48 ha; bao gồm 18 hòn đảo: Hòn Tre (hòn Đốc), hòn Tre nhỏ, hòn Đồi Mồi lớn, hòn Đồi Mồi nhỏ; hòn Giang, hòn Đước, hòn Ụ, các hòn Tre Vinh, hòn Bánh Tét, hòn Ruồi, hòn Bánh Ít, hòn Bánh Lái, hòn Kiến Vàng, hòn Bánh Quy, hòn Bánh Tổ, hòn Phụ Tử, hòn Đá Nổi 1, hòn Đá Nổi 2.

 

    UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Du lịch và UBND huyện Kiên Hải, thị xã Hà Tiên và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các Khu du lịch địa phương nói trên. Qua đó, tăng cường công tác quảng bá giới thiệu, đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút khách du lịch đến với các Khu du lịch vừa được công nhận. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định về nhũng cơ chế chính sách phù hợp, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững theo đúng định hướng quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất việc thành lập Ban Quản lý và quy chế quản lý, hoạt động các Khu du lịch theo quy định.

 

    Giao UBND huyện Kiên Hải, thị xã hà Tiên phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị các tài nguyên du lịch; bảo đảm vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch... Nghiên cứu xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về các Khu du lịch vừa được công nhận.

 

    Năm 2018, Du lịch Kiên Giang phấn đấu đón 7.100.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 16,8% so với năm 2017; trong đó khách quốc tế 430.000 lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 5.900 tỷ đồng, tăng 28,8% so với năm 2017.

 

    Với việc công nhận 3 khu du lịch địa phương, công tác hoạt động, xúc tiến, bảo vệ tài nguyên du lịch, môi trường sinh thái tại các khu du lịch sẽ được các cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội quan tâm nhiều hơn. Đồng thời, việc công nhận 3 khu du lịch địa phương sẽ đẩy mạnh sự quan tâm, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân cũng như các doanh nghiệp vào các hoạt động du lịch, góp phần nâng cao thu nhập và trình độ dân trí của người dân thông qua các hoạt động du lịch của địa phương./.

Hoàng Thơ (TN-vanphong.kiengiang.gov.vn)