Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Công nhận quần đảo Nam Du là Khu du lịch địa phương.

(07:49 | 09/01/2018)

Ngày 29/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc công nhận quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang là Khu du lịch địa phương.

    Theo đó, quần đảo Nam Du gồm 21 hòn đảo thuộc 02 xã An Sơn và Nam Du; trong đó 11 hòn thuộc 03 ấp của xã An Sơn là: Hòn Củ Tron, hòn Ông, hòn Mốc, hòn Gian, hòn Dâm (ấp Củ Tron); hòn Hàng, hòn Nhàn (ấp Bãi Ngự); hòn Nồm Giữa, hòn Nồm Trong, hòn Nồm Ngoài, hòn Khô (ấp An Cư) và 10 hòn thuộc 03 ấp của xã Nam Du là: Hòn Bờ Đập, hòn Lò Lớn, hòn Lò Nhỏ, hòn Đô Nai, hòn Bỏ Áo (ấp An Phú); hòn Mấu (ấp Hòn Mấu); hòn Dầu, hòn Đụng Lớn, hòn Đụng Nhỏ (ấp An Bình); hòn Ngang (ấp An Bình và An Phú); tổng diện tích là: 901,02 ha.


    Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kiên Hải và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Khu du lịch địa phương quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang là Khu du lịch địa phương để quảng bá giới thiệu, đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút khách du lịch đến với Khu du lịch địa phương quần đảo Nam Du. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định về những cơ chế chính sách phù hợp, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững theo đúng định hướng quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất việc thành lập Ban Quản lý và quy chế quản lý, hoạt động của Khu du lịch địa phương Lại Sơn theo quy định.


    Đồng thời, UBND huyện Kiên Hải có trách nhiệm phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị các tài nguyên du lịch; bảo đảm vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch... Nghiên cứu xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về Khu du lịch địa phương quần đảo Nam Du.
 

T. Long