Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Công văn về việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống khai thác IUU

(07:13 | 15/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2695_VP-KTCNsigned_201905150733472500.pdf