Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Về việc kết luận của đồng chí Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, tại Hội nghị thông qua nội dung nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(08:07 | 28/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   673_TB-VPsigned_201910250427454250.pdf