Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

(08:15 | 28/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   670_TB-VPsigned_201910230338347480.pdf