Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo sử dụng hộp thư điện tử để tiếp nhận các dự thảo văn bản điện tử trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

(15:31 | 05/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   6536_VP-HCTCsigned_201911040423231200.pdf