Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2016-2020.

(08:55 | 25/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   713_TB-VPsigned_20191122082311240.pdf