Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc sự cố tàu bay quốc tịch Việt Nam bị móp mũi che ra-đa và rủi ro, đe dọa của vật thể bay chưa xác định đối với hàng không dân dụng

(10:21 | 25/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   6915_VP-NCPCsigned_201911200833585280.pdf