Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn về rà soát, thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019.

(09:12 | 20/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   773_TB-VPsigned_201912180427146870.pdf