Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tại cuộc họp trực tuyến tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2020.

(09:18 | 20/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   762_TB-VPsigned_201912131047015950.pdf