Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghĩ Tết Dương lịch 2020

(14:54 | 27/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   408_TB-UBNDsigned_treo_Quoc_ky_va_nghi_tet_Duong_l_20191227020911525520.pdf