Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang.

(11:35 | 06/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   799_TB-VPsigned_201912311049138840.pdf