Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019

(16:00 | 26/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   thong bao ket luan 2019-20200226-1538.pdf