Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh về đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét và công nhận...

(16:07 | 26/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   thong BAO vh-20200226-1535.pdf