Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ...

(16:13 | 26/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   thong bao chu tich-20200226-1539.pdf