Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

(16:14 | 26/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   thong bao GD-20200226-1539.pdf