Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

(10:45 | 28/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   207-TB-VP.pdf