Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(14:40 | 02/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   211-TB-VP.pdf