Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện nhiệm vụ năm 2020

(14:55 | 20/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Thong ao lam viec So TTTT-20200320-135708.pdf