Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số 272/TB-VP về Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp với các ngành có liên quan về tình hình dịch bệnh Covid-19

(09:39 | 20/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   272 TB-VP.pdf