Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số 275/TB-VP về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ Hội nghề truyền thống Phú Quốc - Kiên Giang năm 2020

(09:43 | 20/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   275 TB-VP.pdf