Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh

(09:09 | 29/04/2020)

Thông báo số 382/TB-VP ngày 29/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   382_TB-VP.signed.pdf