Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Giới thiệu mẫu chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(08:28 | 13/07/2020)

Ngày 10-7, UBND tỉnh Kiên Giang trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, để các cơ quan, đơn vị biết, tiện liên hệ công tác.
 

Việc thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký được quy định tại khoản 3, Điều 83 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và thực hiện theo Nghị quyết số 319/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

BBT