Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản và các hành vi vi phạm khác phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(12:02 | 25/04/2020)

Xem chi tiết văn bản trong tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   954_QD-UBND.pdf