Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 12/BC-BCĐ ngày 24/4/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quí I và Một số nhiệm vụ trọng tâm Quí II của Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU

(10:24 | 24/04/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   12-BC-BCD.signed.pdf