Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Khoa học kỹ thuật

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Bình chọn 74 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

(08:36 | 16/11/2017)

Theo Sở Công Thương, toàn tỉnh có 95 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ IV-2017. Trên cơ sở chấm điểm, Hội đồng bình chọn thống nhất công nhận 74 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ IV-2017. Trong đó, 6 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; 42 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; 15 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và 11 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác.

Trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ III năm 2015.

 

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh diễn ra 2 năm/lần và năm 2017 là năm thứ 4 diễn ra cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Ban Giám khảo - Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu dựa trên các tiêu chí theo thang điểm của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương ban hành, quy định sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
Mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.
Được biết năm 2015, qua bình xét, Hội đồng đã chọn ra 56/86 sản phẩm tiêu biểu và cấp Giấy chứng nhận đạt “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2015”.

Kim Thư (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)