Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

(09:43 | 24/03/2020)

Ngày 21-3, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1547/VP-VHXH về việc tăng cường thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tăng cường kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh vào tỉnh qua các cửa khẩu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khai báo y tế tại các cửa khẩu

 

Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và UBND các huyện Phú Quốc, Giang Thành và thành phố Hà Tiên bố trí đủ nhân lực và cơ sở vật chất (bao gồm cả các thiết bị điện tử cầm tay có kết nối internet), đồng thời bố trí địa điểm phù hợp, phân luồng hợp lý để thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

Công an tỉnh chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu sử dụng hệ thống khai báo y tế điện tử tiếp nhận danh sách những hành khách sẽ đến lưu trú, tạm trú tại địa phương để chủ động theo dõi sức khỏe của các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam.

 

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tại các cửa khẩu tiếp nhận thông tin khai báo y tế, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu và thông báo ngay với đơn vị kiểm dịch y tế để xử lý nếu phát hiện các trường hợp chưa có xác nhận khai báo y tế.

 

Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khai báo y tế tại các cửa khẩu; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có), để xảy ra tình trạng hành khách chưa được khai báo y tế điện tử mà đã nhập cảnh vào Việt Nam.

 

UBND cấp huyện, đặc biệt là huyện Phú Quốc, Giang Thành, và thành phố Hà Tiên tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tại các cửa khẩu để kịp thời theo dõi, quản lý, giám sát hành khách nhập cảnh qua các cửa khẩu đến lưu trú, tạm trú trên địa bàn quản lý./.

Huyền Linh