Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Công văn 721/SYT-NVYD về việc Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đổ Thanh Bình tại Thông báo số 272/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh, do Sở Y tế ban hành ngày 23/3/2020

(21:51 | 23/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   721 SYT NVYD.signed.pdf