Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Công văn 726/SYT-NVYD về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đột xuất về COVID-19, do Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 23/3/2020

(21:54 | 23/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   726 SYT NVYD.signed.pdf