Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 408/UBND-VHXH về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng do UBND tỉnh ban hành ngày 24/3/2020

(16:44 | 25/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   408 UBND-VHXH.pdf